homeAbout meExhibitionsPaintingProduction DesignContactLogin

Painting:

Quo vadis cancer 01 - 06

Quo vadis cancer 07 - 11

Annotations in Polish

Annotations in English

Annotations in German

::

homeQVO VADIS CANCER ? TEMPUS FUGIT

Dokąd zmierzasz raku? Czas ucieka.
Cykl obrazów 2002 - 2006

Cyklem obrazów „Quo vadis cancer? Tempus fugit” chcę opowiedzieć historię o walce ze śmiercią w imię życia – najważniejszej wartości dla współczesnego człowieka. Tematem mojego malarstwa są ludzie okaleczani przez ingerencje chirurgiczne i farmakologiczne. Staram się uchwycić siłę, która pozwala im zmagać się z chorobą nowotworową.

Obraz jest dla mnie najbardziej bezpośrednim i autentycznym wyrazem doznań. Stąd też, moje płótna mają materialną cielesność, a faktura malarska wzbogacona sznurkiem, staje się ciałem z założonymi szwami. Łącząc naturalne włosy ze spoiwem malarskim próbuję spotęgować wrażenie niemal namacalnej ludzkiej istoty okaleczonej chorobą. Spływające po płótnie strugi czerwonej farby zmieniają się w krew - symbol śmierci i życia. Faktura obrazu deformuje postać niczym choroba nowotworowa ludzkie ciało.

Niemal całe nasze życie to zmierzanie ku śmierci, jednak podświadomie nie akceptujemy jej nieuchronności. Malarstwo to dla mnie doskonała forma opowieści o ludzkim istnieniu, to także możliwość swoistej gry ze śmiercią - pozwala ją oswajać pokazując, że życie jest nieustającym z nią tańcem. Postacie na moich obrazach zapraszają do zmierzenia się z sytuacjami granicznymi, które wpisane są w egzystencję każdego z nas…

Natasza Eichelkraut – Galimska
Grudzień 2006 roku