homeAbout meExhibitionsPaintingProduction DesignContactLogin

Exhibitions:

LODZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE - 2010

AUSTRIA - MUSEUM HARTBERG - 2009

KRAKOW - GALERIA KRYPTA U PIJARÓW 2009

LODZ - AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH 2009

LODZ - GALERIA MANHATTAN 2008

VIENNA - 2007 / 2008

GDYNIA - MUSEUM MIASTA GDYNI

PLOCK - GALERIA SZTUKI

RZESZOW - BWA

VIENNA 2007

LODZ - GALERIA MANHATTAN 2003

::

homeGaleria Manhattan, wernisaż 24 października 2008 r godz. 19.00, wystawa: environment, malarstwo, fotografia, video, instalacja, obiekt. ARTYŚCI: Natasza Eichelkraut-Galimska, Konrad Kuzyszyn, Leszek Lewandowski, Natalia LL, Artur Malewski, Laura Pawela, Marek Rogulski, senVooDoo, Marek Wagner, Maria Wasilewska. Wystawa czynna do 17 listopada.

W jednej ze swoich książek Arnold Mindell, znany psychoterapeuta, przewodniczący Research Society for Process Oriented Psychology i założyciel Process Work Center oraz Global Process Institute, konstatuje: "odmienne stany świadomości, to czasowe odwrócenie uwagi od procesu pierwotnego i skupienie jej na procesie wtórnym. Może to być związane z aktem woli lub też dziać się spontanicznie poprzez zmiany kanałów". Zatem jeśli uznać naszą świadomość na jawie za pierwotny stan, to na odmienne stany będą składać się: depresje, śnienia i sny nocne, stany silnie hipnotyczne, narkotyczne i alkoholowe, stany powodowane gwałtownymi emocjami (wściekłość, uniesienie i panika), stany wywołane przez medytację i tańce transowe czy też traumatyczne doświadczenia np. chorobę. Wystawa skupia się na problemie "odmiennych stanów świadomości" w kontekście twórczości i praktyki artystycznej, w oparciu o prace zaproszonych do wystawy artystów. Nie bez znaczenia jest to fakt, że dla większości z nich stan ów był ich doświadczeniem.

Carl Gustav Jung zauważył, że procesy unifikacyjne świadomości i nieświadomości ujawniają się niezwykle ciekawie w aktach twórczych (m.in. artystycznych) przybierając różnorakie formy. Początkiem jest jednak zawsze inspiracja i natchnienie. Jak należy je rozumieć? Otóż można założyć, iż stanowią one pierwszy, wstępny etap wkraczania w odmienny stan świadomości. Powstałe wówczas napięcie i uniesienie stymulują do przekraczania własnych ograniczeń - za dobry przykład uznać można np. działania performance czy improwizacje muzyczne. Zbigniew Warpechowski, poeta, malarz i performer, określa stan ten "drugą jaźnią". Uważa, iż pozwala ona na wyzwolenie się od wstydu, strachu i bólu. Symbole i treści przeżycia towarzyszące odmiennym stanom świadomości wywołanym świadomie lub przypadkowo ujawniają się czy też odkrywane są w akcie twórczym, tj. w akcie kreacji dzieła, ale i w akcie jego percepcji. Obcowanie z dziełem sprawie, iż powoli ulegamy iluzji, magii. Z czasem narasta chęć poznawania owych innych stanów, a nawet "wchodzenia" w nie.

Krystyna Potocka-Suwalska