homeAbout meExhibitionsPaintingProduction DesignContactLogin

Exhibitions:

LODZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE - 2010

AUSTRIA - MUSEUM HARTBERG - 2009

KRAKOW - GALERIA KRYPTA U PIJARÓW 2009

LODZ - AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH 2009

LODZ - GALERIA MANHATTAN 2008

VIENNA - 2007 / 2008

GDYNIA - MUSEUM MIASTA GDYNI

PLOCK - GALERIA SZTUKI

RZESZOW - BWA

VIENNA 2007

LODZ - GALERIA MANHATTAN 2003

::

home
Zawieszenie: obrazów, rozmowy w pół słowa, głosu, wzroku, wyroku, broni, znaków ku przestrodze, techniczne w samochodzie lub nóg w zwierzęcym chodzie. Tych kilka znaczeń nasuwa się na myśl po przeczytaniu tytułu wystawy.


Moją intencją było, by słowo klucz „zawieszenie” odnosiło się do sytuacji zaobserwowanych w otaczającej mnie rzeczywistości. Niewątpliwie geneza inspiracji tkwi w traumie, która niepostrzeżenie stała się początkiem kreacji.


Malując, poszukuję możliwości zobrazowania ludzkiej cielesności. Jednocześnie w ukończonym obrazie próbuję oddać ładunek emocjonalny, który był początkiem procesu pracy nad białym płótnem. „Utkankawiam” struktury postaci chcąc osiągnąć maksymalną namacalność ludzkiej istoty.


Sądzę, że malarstwo jest fascynującym medium o niekończącym się spektrum możliwości, w którym symboliczne przenikanie w głąb ludzkiego wnętrza nieprzerwanie oscyluje wokół poszukiwania ego.


Natasza Eichelkraut-Galimska

recenzja Renata Sas:
(click to enlarge)

» http://www.sasgraphics.com/